Có 1 kết quả:

chǎn liàng

1/1

chǎn liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

output