Có 1 kết quả:

chǎn liàng duō

1/1

Từ điển Trung-Anh

fruitful