Có 1 kết quả:

chǎn qián ㄔㄢˇ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

obstetric forceps