Có 1 kết quả:

yòng xiàng

1/1

yòng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) items of expenditure
(2) expenditures