Có 1 kết quả:

yòng fàn

1/1

yòng fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat
(2) to have a meal