Có 1 kết quả:

Tián zhōng zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tienchung town in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan