Có 1 kết quả:

tián chǎn

1/1

tián chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) estate
(2) lands