Có 1 kết quả:

tián mǔ

1/1

tián mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

field