Có 1 kết quả:

tián tǔ

1/1

tián tǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

farmland

Một số bài thơ có sử dụng