Có 1 kết quả:

Tián jiā ān

1/1

Tián jiā ān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tianji'an district of Huainan city 淮南市[Huai2 nan2 shi4], Anhui