Có 1 kết quả:

Tián jiā ān qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianji'an district of Huainan city 淮南市[Huai2 nan2 shi4], Anhui