Có 1 kết quả:

Tián wěi

1/1

Tián wěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tienwei township in Changhua county 彰化縣|彰化县[Zhang1 hua4 xian4], Taiwan