Có 1 kết quả:

tián yì

1/1

tián yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

farm work