Có 1 kết quả:

Tián dōng

1/1

Tián dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tiandong county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi