Có 1 kết quả:

Tián lín

1/1

Tián lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tianlin county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi