Có 1 kết quả:

Tián Hàn

1/1

Tián Hàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tian Han (1898-1968), author of the words of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲