Có 1 kết quả:

Tián wān

1/1

Tián wān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tianwan in Lianyungang 連雲港|连云港, site of large nuclear power plant