Có 1 kết quả:

Tián yíng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianying city in Anhui, having lead processing plants that produce substantial pollution