Có 1 kết quả:

Tián yíng

1/1

Tián yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tianying city in Anhui, having lead processing plants that produce substantial pollution