Có 1 kết quả:

tián jiān

1/1

tián jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) field
(2) farm
(3) farming area
(4) village