Có 1 kết quả:

Tián yáng xiàn ㄊㄧㄢˊ ㄧㄤˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tianyang county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi