Có 1 kết quả:

tián liù

1/1

tián liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Richard's pipit (Anthus richardi)