Có 1 kết quả:

tián dōng

1/1

tián dōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fieldfare (Turdus pilaris)