Có 1 kết quả:

tián wú

1/1

tián wú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rustic bunting (Emberiza rustica)