Có 1 kết quả:

Jiǎ wǔ Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

First Sino-Japanese War (1894-95)