Có 1 kết quả:

jiǎ qiào lèi

1/1

jiǎ qiào lèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crustacean