Có 1 kết quả:

jiǎ zhòu

1/1

jiǎ zhòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

armor