Có 1 kết quả:

jiǎ yú

1/1

jiǎ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turtle
(2) terrapin
(3) Taiwan pr. [jia4 yu2]