Có 1 kết quả:

Shēn zhā xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xainza county, Tibetan: Shan rtsa rdzong, in Nagchu prefecture 那曲地區|那曲地区[Na4 qu3 di4 qu1], central Tibet