Có 1 kết quả:

shēn shí

1/1

shēn shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

3-5 pm (in the system of two-hour subdivisions used in former times)