Có 1 kết quả:

shēn qǔ

1/1

shēn qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Shanghai opera
(2) same as 滬劇|沪剧