Có 1 kết quả:

shēn tǎo

1/1

shēn tǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to denounce