Có 1 kết quả:

diàn ㄉㄧㄢˋ
Âm Pinyin: diàn ㄉㄧㄢˋ
Tổng nét: 5
Bộ: yuē 曰 (+1 nét), tián 田 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ一一フ
Thương Hiệt: LWU (中田山)
Unicode: U+7535
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: điện
Âm Nôm: điện
Âm Quảng Đông: din6

Tự hình 2

Dị thể 8

1/1

diàn ㄉㄧㄢˋ

giản thể

Từ điển phổ thông

1. điện
2. chớp

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 電.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Điện: 這鐵絲網有電 Dây thép gai này có điện;
② Bị điện giật: 觸電 Điện giật;
③ Điện tín, điện báo, bức điện (nói tắt): 賀電 Điện mừng; 急電 Điện khẩn;
④ Đánh điện, gởi điện: 電复 Đánh điện trả lời; 電賀 Gởi điện mừng;
⑤ (văn) Soi tỏ: 呈電 Trình để xem xét;
⑥ (văn) Nhanh như chớp: 風馳電掣 Nhanh như gió thổi chớp giật.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 電

Từ điển Trung-Anh

(1) electric
(2) electricity
(3) electrical

Từ ghép 529

bāo diàn huà zhōu 煲电话粥bǐ diàn 笔电bǐ jì běn diàn nǎo 笔记本电脑bǐ jì xíng diàn nǎo 笔记型电脑bì lù diàn shì 闭路电视biàn diàn 变电biàn diàn zhàn 变电站bǔ diàn 补电bù chā diàn 不插电bù dài diàn 不带电cǎi diàn 彩电cǎi diàn shì 彩电视chái diàn jī chē 柴电机车cháng tú diàn huà 长途电话chāo dǎo diàn 超导电chāo dǎo diàn tǐ 超导电体chāo dǎo diàn xìng 超导电性cháo xī diàn zhàn 潮汐电站chè diàn 掣电chéng kòng diàn huà 程控电话chōng diàn 充电chōng diàn bǎo 充电宝chōng diàn qì 充电器chù diàn 触电chuán hū diàn huà 传呼电话chuán zhēn diàn bào 传真电报dǎ diàn huà 打电话dài diàn 带电dài diàn lì zǐ 带电粒子dān xiàng diàn liú 单向电流dǎo diàn 导电dǎo diàn xìng 导电性dì rè diàn zhàn 地热电站dì rè fā diàn chǎng 地热发电厂diàn bàng 电棒diàn bào 电报diàn bào jī 电报机diàn bào jú 电报局diàn bào tōng zhī 电报通知diàn bèi sī 电贝斯diàn biǎo 电表diàn bīng guì 电冰柜diàn bīng xiāng 电冰箱diàn bō 电波diàn chǎn 电铲diàn chàn qín 电颤琴diàn chǎng 电厂diàn chǎng 电场diàn chàng 电唱diàn chàng jī 电唱机diàn chàng pán 电唱盘diàn chē 电车diàn chí 电池diàn chuán 电传diàn chuī fēng 电吹风diàn chuí 电锤diàn cí 电磁diàn cí bō 电磁波diàn cí chǎng 电磁场diàn cí gān rǎo 电磁干扰diàn cí gǎn yìng 电磁感应diàn cí jiān róng xìng 电磁兼容性diàn cí lǐ lùn 电磁理论diàn cí lì 电磁力diàn cí mài chōng 电磁脉冲diàn cí tiě 电磁铁diàn cí xiāng hù zuò yòng 电磁相互作用diàn cí xué 电磁学diàn cí zào shēng 电磁噪声diàn cí zhèn dàng 电磁振荡diàn dǎ 电打diàn dǎ zì jī 电打字机diàn dǎo 电导diàn dǎo lǜ 电导率diàn dǎo tǐ 电导体diàn dēng 电灯diàn dēng pào 电灯泡diàn dòng 电动diàn dòng hú lu 电动葫芦diàn dòng jī 电动机diàn dòng shì 电动势diàn dòng wán jù 电动玩具diàn dòng zhuàn pán 电动转盘diàn dù 电镀diàn fàn bāo 电饭煲diàn fàn guō 电饭锅diàn fēng shàn 电风扇diàn fú tī 电扶梯diàn fù xìng 电负性diàn gān 电杆diàn gǎn 电感diàn gǎn 电杆diàn gōng 电工diàn gōng lǜ 电功率diàn guàn zhàn 电灌站diàn guāng 电光diàn guāng zhāo lù 电光朝露diàn guō 电锅diàn hàn 电焊diàn hè 电荷diàn hè liàng 电荷量diàn hè ǒu hé 电荷耦合diàn hè ǒu hé qì jiàn 电荷耦合器件diàn hú 电弧diàn hú hàn 电弧焊diàn huà 电话diàn huà bù 电话簿diàn huà fú wù 电话服务diàn huà huì yì 电话会议diàn huà jī 电话机diàn huà jiào yù 电化教育diàn huà kǎ 电话卡diàn huà líng shēng 电话铃声diàn huà qū mǎ 电话区码diàn huà tíng 电话亭diàn huà wǎng 电话网diàn huà wǎng lù 电话网路diàn huà xiàn 电话线diàn huà xiàn lù 电话线路diàn huà xìn hào 电话信号diàn huà xué 电化学diàn huāng 电荒diàn huì 电汇diàn huǒ huā 电火花diàn jī 电击diàn jī 电机diàn jī bàng 电击棒diàn jí 电极diàn jí tā 电吉他diàn jià 电价diàn jiàn 电键diàn jiāng 电浆diàn jiàng 电匠diàn jiào 电教diàn jiě 电解diàn jiě zhì 电解质diàn jīng tǐ 电晶体diàn jǐng gùn 电警棍diàn jù 电锯diàn kàng 电抗diàn kàng qì 电抗器diàn kòng 电控diàn lǎn 电缆diàn lǎn jiē tóu 电缆接头diàn lǎn tǎ 电缆塔diàn lǎn tiáo zhì jiě tiáo qì 电缆调制解调器diàn lào tie 电烙铁diàn lí 电离diàn lí céng 电离层diàn lí fú shè 电离辐射diàn lí shì 电离室diàn lì 电力diàn lì jī chē 电力机车diàn liàng 电量diàn liàng biǎo 电量表diàn liáo 电疗diàn líng 电铃diàn liú 电流diàn liú biǎo 电流表diàn lú 电炉diàn lù 电路diàn mán 电鳗diàn mén 电门diàn mò 电磨diàn mù 电木diàn nǎo 电脑diàn nǎo bìng dú 电脑病毒diàn nǎo duàn céng sǎo miáo 电脑断层扫描diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng 电脑辅助工程diàn nǎo fǔ zhù jiào cái 电脑辅助教材diàn nǎo fǔ zhù shè jì 电脑辅助设计diàn nǎo fǔ zhù shè jì yǔ huì tú 电脑辅助设计与绘图diàn nǎo huì tú 电脑绘图diàn nǎo qǐ yè 电脑企业diàn nǎo ruǎn jiàn 电脑软件diàn nǎo wǎng 电脑网diàn nǎo wǎng lù 电脑网路diàn nǎo wǎng luò 电脑网络diàn nǎo xì tǒng 电脑系统diàn nǎo yè zhě 电脑业者diàn nǎo yǔ yán 电脑语言diàn néng 电能diàn niǔ 电钮diàn píng 电瓶diàn píng chē 电瓶车diàn qì 电器diàn qì 电气diàn qì gōng chéng 电气工程diàn qì huà 电气化diàn qì shí 电气石diàn qiāng 电枪diàn rè 电热diàn rè tǎn 电热毯diàn róng 电容diàn róng qì 电容器diàn shǎn 电闪diàn shàn 电扇diàn shì 电视diàn shì guǎng bō 电视广播diàn shì jī 电视机diàn shì jié mù 电视节目diàn shì jù 电视剧diàn shì tǎ 电视塔diàn shì tái 电视台diàn shì xiù 电视秀diàn shì zhuān tí piàn 电视专题片diàn shì zhuǎn bō 电视转播diàn tǎ 电塔diàn tái 电台diàn tī 电梯diàn tǒng 电筒diàn tún wǔ 电臀舞diàn wán 电玩diàn wǎng 电网diàn wèi 电位diàn wèi jì 电位计diàn wèi qì 电位器diàn wén pāi 电蚊拍diàn xiàn 电线diàn xiàn gān 电线杆diàn xiàn gǎn 电线杆diàn xiāng 电箱diàn xìn 电信diàn xìn hào 电信号diàn xìn jú 电信局diàn xìn wǎng lù 电信网路diàn xíng 电刑diàn xué 电学diàn xùn 电讯diàn yā 电压diàn yā biǎo 电压表diàn yā jì 电压计diàn yǎn 电眼diàn yàn 电唁diàn yì 电驿diàn yīn 电音diàn yǐng 电影diàn yǐng dǎo yǎn 电影导演diàn yǐng jiǎng 电影奖diàn yǐng jié 电影节diàn yǐng jiè 电影界diàn yǐng jù běn 电影剧本diàn yǐng piào 电影票diàn yǐng yǎn yuán 电影演员diàn yǐng yuàn 电影院diàn yǐng zhì piàn 电影制片diàn yǐng zhì zuò 电影制作diàn yǒng 电泳diàn yóu 电邮diàn yóu dì zhǐ 电邮地址diàn yóu wèi zhi 电邮位置diàn yuán 电源diàn yuán chā zuò 电源插座diàn yuán gōng yìng qì 电源供应器diàn yuán jù 电圆锯diàn yuán xiàn 电源线diàn zhá 电闸diàn zhàn 电站diàn zhào míng 电照明diàn zhèn 电震diàn zhǐ shū 电纸书diàn zhū 电珠diàn zhuàn pán 电转盘diàn zǐ 电子diàn zǐ céng 电子层diàn zǐ céng shù 电子层数diàn zǐ fú 电子伏diàn zǐ fú tè 电子伏特diàn zǐ gōng chéng 电子工程diàn zǐ gōng yè 电子工业diàn zǐ gǒu 电子狗diàn zǐ guǎn 电子管diàn zǐ huà yíng yè 电子化营业diàn zǐ huán bǎo tíng 电子环保亭diàn zǐ huò bì 电子货币diàn zǐ jì suàn jī 电子计算机diàn zǐ jǐng chá 电子警察diàn zǐ kōng jiān 电子空间diàn zǐ qì jiàn 电子器件diàn zǐ qín 电子琴diàn zǐ shāng wù 电子商务diàn zǐ shǒu zhàng 电子手帐diàn zǐ shù 电子束diàn zǐ shù jù jiāo huàn 电子数据交换diàn zǐ wǎng luò 电子网络diàn zǐ wén jiàn 电子文件diàn zǐ wěn dìng chéng xù 电子稳定程序diàn zǐ xiǎn wēi jìng 电子显微镜diàn zǐ xìn xiāng 电子信箱diàn zǐ xué 电子学diàn zǐ xué xì 电子学系diàn zǐ yǎn 电子眼diàn zǐ yè 电子业diàn zǐ yóu jiàn 电子邮件diàn zǐ yóu xì 电子游戏diàn zǐ yún 电子云diàn zi pán 电子盘diàn zi shū 电子书diàn zǔ 电阻diàn zǔ qì 电阻器diàn zuàn 电钻duàn diàn 断电duì fāng fù fèi diàn huà 对方付费电话duì fāng fù kuǎn diàn huà 对方付款电话duì jiǎng diàn huà 对讲电话èr hào diàn chí 二号电池fā diàn 发电fā diàn chǎng 发电厂fā diàn jī 发电机fā diàn liàng 发电量fā diàn zhàn 发电站fǎn diàn zǐ 反电子Fàn dé Gé lā fū qǐ diàn jī 范德格拉夫起电机fàng diàn 放电fēn liú diàn lù 分流电路fēng chí diàn chè 风驰电掣fēng diàn chǎng 风电厂fēng lì fā diàn chǎng 风力发电厂fù diàn 负电gāo qīng diàn shì 高清电视gāo qīng shù zì diàn shì 高清数字电视gāo yā diàn 高压电gè rén diàn nǎo 个人电脑gōng diàn 供电gōng gòng jiāo huàn diàn huà wǎng lù 公共交换电话网路gōng yòng diàn huà 公用电话gōng yòng jiāo huàn diàn huà wǎng 公用交换电话网gōng zhòng diàn xìn wǎng lù 公众电信网路gù dìng diàn huà 固定电话gù wǎng diàn xìn 固网电信guāng diàn 光电guāng diàn èr jí guǎn 光电二极管guāng diàn xiào yìng 光电效应guāng diàn zǐ 光电子guāng xiān diàn lǎn 光纤电缆guǎng bō diàn tái 广播电台guǎng diàn 广电Guǎng diàn Zǒng jú 广电总局guó jì diàn huà 国际电话guó jì diàn xìn lián méng 国际电信联盟Guó jiā Xīn wén Chū bǎn Guǎng diàn Zǒng jú 国家广播电影电视总局hǎi yáng wēn chā fā diàn 海洋温差发电hán diàn 函电hé diàn 核电hé diàn chǎng 核电厂hé diàn cí mài chōng 核电磁脉冲hé diàn hè shù 核电荷数hé diàn zhàn 核电站hé fā diàn 核发电hé fā diàn chǎng 核发电厂hè diàn 贺电hēi bái diàn shì 黑白电视hù dòng diàn shì 互动电视huí diàn 回电huǒ diàn 火电huǒ lì fā diàn chǎng 火力发电厂jī diàn 机电jī diàn tú 肌电图jí chéng diàn lù 集成电路jí diàn gǎn 集电杆jí diàn gōng 集电弓jí diàn zǐ fú 吉电子伏jì diàn qì 继电器jì yì diàn lù 记忆电路jiā diàn 家电jiā yòng diàn nǎo 家用电脑jiā yòng diàn qì 家用电器jià diàn zǐ 价电子jiāo biàn diàn liú 交变电流jiāo biàn liú diàn 交变流电jiāo huàn xū diàn lù 交换虚电路jiāo liú diàn 交流电jié diàn 节电jiè diàn cháng shù 介电常数jìng diàn 静电kǎo diàn 烤电kē huàn diàn yǐng 科幻电影kě shì diàn huà 可视电话kǒng bù diàn yǐng 恐怖电影kòu shì diàn chí 扣式电池kuān yín mù diàn yǐng 宽银幕电影lā jī diàn yóu 垃圾电邮lái diàn 来电lái diàn dá líng 来电答铃lái diàn xiǎn shì 来电显示léi diàn 雷电léi diàn jì 雷电计léi diàn jì tú 雷电计图lǐ diàn chí 锂电池lǐ lí zǐ diàn chí 锂离子电池lì tǐ diàn yǐng yuàn 立体电影院liàng zǐ diàn dòng lì xué 量子电动力学Mài jīn tǎ diàn nǎo 麦金塔电脑méi diàn 没电mì diàn 密电mì mǎ diàn bào 密码电报Mó ěr sī diàn mǎ 摩尔斯电码Mó sī diàn mǎ 摩斯电码Mò ěr sī diàn mǎ 莫尔斯电码Nán jīng Yóu diàn Dà xué 南京邮电大学nǎo diàn bō 脑电波nǎo diàn tú 脑电图nǎo diàn tú bǎn 脑电图版Ōū zhōu diàn shì 欧洲电视pāi diàn 拍电pāi diàn yǐng 拍电影pǎo diàn 跑电pèi diàn guì 配电柜pèi diàn qì 配电器pèi diàn zhàn 配电站piān zhì diàn liú 偏置电流piān zhì diàn zǔ 偏置电阻píng bǎn diàn nǎo 平板电脑Píng guǒ diàn nǎo 苹果电脑qī hào diàn chí 七号电池qǐ diàn jī 起电机qì lún fā diàn jī 汽轮发电机qiān suān xù diàn chí 铅酸蓄电池rán liào diàn chí 燃料电池rán qì diàn chǎng 燃气电厂rè diàn 热电rè diàn chǎng 热电厂rè diàn ǒu 热电偶rén gōng diàn zǐ ěr 人工电子耳Rì diàn 日电Rì diàn diàn zǐ 日电电子ruò diàn tǒng yī 弱电统一sān hào diàn chí 三号电池shǎn diàn 闪电shǎn diàn shì jié hūn 闪电式结婚shǎn diàn zhàn 闪电战shè diàn 射电shén zhōu diàn nǎo 神舟电脑shěng diàn 省电shì jiàn xiāng guān diàn wèi 事件相关电位shǒu diàn 手电shǒu diàn tǒng 手电筒shǒu tí diàn nǎo 手提电脑shòu diàn gōng 受电弓shū diàn 输电shù zì diàn lù 数字电路shù zì diàn shì 数字电视shuǐ diàn 水电shuǐ diàn gōng 水电工shuǐ diàn zhàn 水电站shuǐ lì fā diàn 水力发电shuǐ lì fā diàn zhàn 水力发电站shuǐ shàng diàn dān chē 水上电单车sì hào diàn chí 四号电池sōng xià diàn qì gōng yè 松下电气工业Sū níng diàn qì 苏宁电器tái shì diàn nǎo 台式电脑tài yáng diàn chí 太阳电池tài yáng diàn chí bǎn 太阳电池板tài yáng néng diàn chí 太阳能电池tiān diàn 天电tiào diàn 跳电tíng diàn 停电tōng diàn 通电tōng diàn huà 通电话tóng zhóu diàn lǎn 同轴电缆wài diàn 外电wēi diàn nǎo 微电脑wēi diàn zǐ 微电子wēi diàn zǐ xué 微电子学wèi xīng diàn shì 卫星电视wú guǐ diàn chē 无轨电车wú xiàn diàn 无线电wú xiàn diàn bō 无线电波wú xiàn diàn guǎn lǐ wěi yuán huì 无线电管理委员会wú xiàn diàn guǎng bō 无线电广播wú xiàn diàn huà 无线电话wú xiàn diàn jiē shōu jī 无线电接收机wú xiàn diàn shōu fā jī 无线电收发机wǔ hào diàn chí 五号电池xī shàng xíng diàn nǎo 膝上型电脑xiǎo bǐ diàn 小笔电xié diǎn diàn yǐng 邪典电影xīn diàn gǎn yìng 心电感应xīn diàn tú 心电图xīng liú diàn jī 星流电击xíng dòng diàn huà 行动电话xū diàn lù 虚电路xù diàn chí 蓄电池yā diàn 压电yā diàn tǐ 压电体yǎn diàn tú 眼电图yàn diàn 唁电yàn diàn qì 验电器yáng diàn 阳电yáng diàn hè 阳电荷yáng diàn jí 阳电极yáng diàn zǐ 阳电子yáo diàn huà 摇电话yī hào diàn chí 一号电池yí dòng diàn huà 移动电话yí dòng shì diàn huà 移动式电话yīn diàn 阴电yīn yuè diàn shì 音乐电视yìn shuā diàn lù bǎn 印刷电路板yìn zhì diàn lù 印制电路yìn zhì diàn lù bǎn 印制电路板yǒng jiǔ xū diàn lù 永久虚电路yóu diàn 邮电yǒu diàn 有电yǒu guǐ diàn chē 有轨电车yǒu xiàn diàn shì 有线电视yuán zǐ néng fā diàn zhàn 原子能发电站zhǎng shàng diàn nǎo 掌上电脑zhǎng wò diàn nǎo 掌握电脑zhào diàn zǐ fú 兆电子伏zhèng diàn 正电zhèng diàn zǐ 正电子zhèng diàn zǐ duàn céng 正电子断层zhèng diàn zǐ fā shè céng xī 正电子发射层析zhèng diàn zǐ fā shè duàn céng zhào xiāng shù 正电子发射断层照相术zhèng diàn zǐ fā shè jì suàn jī duàn céng 正电子发射计算机断层zhèng diàn zǐ fā shè tǐ céng 正电子发射体层zhèng diàn zǐ zhào shè duàn céng shè yǐng 正电子照射断层摄影zhèng fù diàn zǐ 正负电子zhí liú diàn 直流电zhì diàn 致电Zhōng guó wú xiàn diàn pín pǔ guǎn lǐ hé jiān cè 中国无线电频谱管理和监测Zhōng yāng guǎng bō diàn tái 中央广播电台zhuān yòng jí chéng diàn lù 专用集成电路zhuī fēng zhú diàn 追风逐电zhuō shàng xíng diàn nǎo 桌上型电脑zì fā diàn wèi 自发电位zuò diàn tī 坐电梯