Có 1 kết quả:

diàn lì jī chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

electric locomotive