Có 1 kết quả:

diàn dòng zhuàn pán ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄢˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an electric turntable