Có 1 kết quả:

diàn tái

1/1

diàn tái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) transmitter-receiver
(2) broadcasting station
(3) radio station
(4) CL:個|个[ge4],家[jia1]