Có 1 kết quả:

diàn jí tā ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ ㄊㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electric guitar