Có 1 kết quả:

diàn jí tā

1/1

diàn jí tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric guitar