Có 1 kết quả:

diàn chàng pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) gramophone
(2) record player