Có 1 kết quả:

diàn róng qì

1/1

diàn róng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

capacitor