Có 1 kết quả:

diàn fú tī

1/1

diàn fú tī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

escalator