Có 1 kết quả:

diàn lú

1/1

diàn lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) electric stove
(2) hot plate