Có 1 kết quả:

diàn rè ㄉㄧㄢˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

electrical heating