Có 1 kết quả:

diàn rè tǎn

1/1

diàn rè tǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric blanket