Có 1 kết quả:

diàn cí bō

1/1

diàn cí bō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electromagnetic wave