Có 1 kết quả:

diàn lí céng

1/1

diàn lí céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ionosphere