Có 1 kết quả:

diàn lǎn jiē tóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

cable gland