Có 1 kết quả:

diàn nǎo fǔ zhù shè jì

1/1

Từ điển phổ thông

thiết kế với sự trợ giúp của máy tính CAD (computer aided design)

Từ điển Trung-Anh

computer-aided design