Có 1 kết quả:

diàn hè

1/1

diàn hè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

electric charge