Có 1 kết quả:

diàn hè ǒu hé

1/1

Từ điển Trung-Anh

electric charge coupling