Có 1 kết quả:

diàn hè ǒu hé qì jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

charge-coupled device (CCD) (electronics)